<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=185410355348004&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Blog: The Platform, deel 2 The essentials of your digital foundation

‘Prepare for the intelligent future’

The Platform onderzoekt één specifiek onderwerp in vier podcasts en blogposts; waardevolle content, geserveerd als bite size snack. Wij trappen af met ‘Prepare for the intelligent future’, een onderwerp waar veel ondernemingen mee bezig (moeten) zijn. Wat is data en hoe brengt het een onderneming verder? Tijdens de podcasts gaan Mike Veldhuis van Nalta en Michael Morton, VP van Dell Technologies Strategy & Development samen op zoek naar antwoorden. Deel 1: The essentials of your digital foundation.


Waarde uit je data

De dagelijkse gang van zaken van ondernemingen bestaat voor een groot deel uit het genereren van data. Belangrijk voor elke onderneming is het kunnen nemen van beslissingen op basis van die data. Maar wat als je als onderneming daar niet of onvoldoende op ingericht bent? Die transformatie speelt momenteel voor veel ondernemingen. De vraag is wat je als bedrijf gaat doen met alle verzamelde data; hoe ga je al die gegevens filteren en verzilveren?

Belangrijk is om altijd vast te houden aan de vragen die we in deel 1 ‘Planet Data’ hebben besproken. Vervolgens ga je op zoek naar hoe kun je deze data verbindt aan de doelstellingen van jouw onderneming en onderzoekt op welke manier je daar waarde uit haalt.

Pot met goud


Met die kennis alleen ben je er nog niet. De antwoorden op deze vragen zijn maar weinig waard als de organisatie van jouw bedrijf geen digitale cultuur kent. Bovendien moet je de waarde van je data ook weten te ontdekken en als dusdanig herkennen. Misschien zit je op een pot met goud en heb je dat niet eens door. Je kunt nog zoveel technologie en kennis tegen een probleem aan zetten, zonder de juiste digitale cultuur en leiderschap zal dat maar weinig opleveren.

De basis van je digitale cultuur neerzetten is dus je eerste stap. Weten waar je het over hebt. Kennis opdoen, artikelen lezen, congressen bezoeken, in gesprek gaan met je klanten. En veel vragen stellen. Wat zorgt voor data? Wie is de eigenaar, gebruiken we het juiste platform, hebben we de juiste mensen in dienst? Misschien ontdek je gaandeweg dat jouw onderneming aan veel eisen niet voldoet.

episode2_digitalesstentials

Momentum creëren


De transformatie naar een digitale cultuur is geen eenvoudig proces. Vaak is er sprake van meerdere problemen. Belangrijk is om klein te beginnen. Stel een klein team samen, focus op één probleem en pak hindernissen die je tegenkomt zo snel mogelijk op. Zo creëer je momentum.

De transformatie naar een data driven organisatie heeft ook consequenties voor je IT-infrastructuur en je IT-medewerkers. Binnen een organisatiebrede digitale cultuur is IT veel meer dan het bijhouden en op orde houden van hardware en software. Data die via een IT-infrastructuur gewonnen wordt, heeft een belangrijke betekenis voor de beslissingen die je als onderneming neemt. Daarmee verandert ook de rol van de IT. De CIO van je onderneming kan daarbij van grote betekenis zijn. IT ademt de digitale cultuur namelijk al veel langer. Zet die hartstocht in! Zeker als het gaat om het betrekken van je medewerkers bij de transformatie naar een digitale cultuur.

Volgende keer gaan we het hebben over hoe je als onderneming een business intelligence strategy optuigt.

Wil je graag de podcast beluisteren? Je vindt de tweede aflevering hier.