<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=185410355348004&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nalta News and Blogs

Subscribe to Email Updates

internet of things digitalangel news

digitalAngel versnelt adoptie zorgplatform met overname door Nalta

Per 1 augustus is digitalAngel volledig onderdeel geworden van Nalta. Nalta was reeds als IT-serviceprovider verantwoordelijk voor het IT Platform van...

iot internet of things digitalangel

Volkskant interviewt Nalta.com, innnovatie in de zorg

In de Volkskant van 11 juli 2018 wordt uitgebreid stilgestaan bij IT in de zorg. Bijzondere aandacht gaat uit naar het digitalAngel IoT zorgplatform d...