<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=185410355348004&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nalta News and Blogs

Subscribe to Email Updates

internet of things iot digitalangel

Volkskant interviewt Nalta.com, innnovatie in de zorg

In de Volkskant van 11 juli 2018 wordt uitgebreid stilgestaan bij IT in de zorg. Bijzondere aandacht gaat uit naar het digitalAngel IoT zorgplatform d...