<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=185410355348004&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
on september 18, 2019 blog security

Security moet digitale transformatie mogelijk maken, niet frustreren

Subscribe to Email Updates

Digitale innovatie is een van de belangrijkste drijfveren in het hedendaagse zakendoen geworden. Vorig jaar was dan ook hèt jaar van de digitale transformatie. Zo’n beetje elk zichzelf respecterend bedrijf had wel een initiatief voor digitale transformatie in de steigers staan om de best mogelijke digitale ervaringen te bieden, het vertrouwen van nieuwe klanten te winnen en om disruptieve concurrenten de pas af te snijden

Om de belofte van de digitale transformatie te verzilveren is cybersecurity een randvoorwaarde. Helaas vormen datalekken, ransomware, economische spionage en denial of service attacks een zeer concrete bedreiging voor het succes van uw transformatieproces.

Cybercriminelen weten goed misbruik te maken van de ‘voegen’ tussen de bouwstenen van digitale platformen. Ze benutten kwetsbaarheden in het ene deel van het netwerk, bijvoorbeeld bij een ketenpartner, om toegang te krijgen tot een ander deel. Als we de onze huidige koers van losstaande oplossingen en ad-hoc beveiliging voortzetten, kan dit catastrofale gevolgen hebben.

Voor digitale platformen is het bij uitstek relevant om te weten waar de grootste bedreigingen vandaan komen. U kunt dan samen met de andere stakeholders de juiste maatregelen nemen. Het mag duidelijk zijn dat honderd procent veiligheid niet bestaat en dat eindeloos investeren in cybersecurity geen reële optie is. Maar u kunt wel inzicht verwerven in de risico’s die u daadwerkelijk loopt en daar zeer gericht op investeren.

Organisaties die de transformatie van de beveiliging niet vanaf dag 1 serieus aanpakken, zullen weinig klanten overhouden. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die de balans hebben gevonden tussen innovatie en veiligheid - en daardoor digitaal volwassen zijn - sneller groeien dan hun concurrenten. Dit brengt ons bij de belangrijkste vraag: hoe zorg je nu voor een veilige security transformatie die over een langere periode stand houdt?

We hebben een whitepaper opgesteld met 7 concrete aanbevelingen om security geen belemmering te laten zijn en zo van uw digitale transformatie een succes te maken.

Download Whitepaper

Eric Mulder

Experienced Business Consultant @Nalta