<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=185410355348004&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

digitalAngel versnelt adoptie zorgplatform met overname door Nalta

Per 1 augustus is digitalAngel volledig onderdeel geworden van Nalta. Nalta was reeds als IT-serviceprovider verantwoordelijk voor het IT Platform van digitalAngel, Medux was hiervoor eigenaar. Focus en een versnelling van de ontwikkeling van digitalAngel is de belangrijkste reden voor deze stap. Aan de huidige partnerships van digitalAngel wijzigt niets. Harting-Bank blijft voor digitalAngel de belangrijkste partner in de intramurale markt. Voor Medux - waar Harting-Bank onderdeel van is - is het kunnen aanbieden van digitale proposities met o.a. slimme producten één van de kernpunten van de strategie en een belangrijk middel om bij te kunnen dragen aan de betaalbaarheid van de zorg.

#digitalangel #nalta #platformperfection #healthcare

HubSpot Video

 

Over digitalAngel
Goede zorg en een hoge kwaliteit van leven gaat ons allemaal aan het hart. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat zorg en welzijn bereikbaar en betaalbaar is en blíjft voor iedereen, maar het is wel een uitdaging om hiervoor te zorgen. Of je nu cliënt, verzorger, zorgmanager, wetenschapper, producent, verzekeraar of consument bent… digitalAngel verbindt iedereen - alle vragen, behoeften en initiatieven.

Meer informatie: https://www.nalta.com/digitalangel
Contact: https://www.digitalangel.eu

English:

digitalAngel expands healthcare-platform under new Nalta ownership
As of August 1st, Nalta has taken on full ownership of digitalAngel. As an IT service provider, Nalta was already responsible for the development of digitalAngel’s IT platform, of which Medux was the owner. The shift in ownership from Medux to Nalta is a result of a renewed focus on the acceleration of the digitalAngel platform. digitalAngel’s partnerships will remain unchanged, and Harting-Bank remains digitalAngel’s most important partner in the market for care institutions. For Medux — of which Harting-Bank is a part — being able to offer digital solutions, including smart products, is a key point of strategy, and an important means of contributing to the affordability of healthcare.

About digitalAngel
Excellent care and a high quality of life are a matter of concern for everyone. We believe it is extremely important that care and well-being are accessible and affordable, and remain so, for everyone. Whether you are a client, care professional, care manager, scientist, producer, health insurer or a consumer. By exchanging our knowledge and experiences, we can get a grip on enjoying our lives and having affordable care.

More info: https://www.nalta.com/digitalangel
Contact: https://www.digitalangel.eu