<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=185410355348004&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Applicatie integratie

Weinig megatrends hebben zoveel impact op bedrijven gehad, als het fenomeen Cloud computing. De cloud is ook de belangrijkste aanjager achter digitale transformatie.

De cloud verandert het IT- landschap massaal. Maar, naarmate bedrijven meer applicaties naar de cloud verplaatsen, stuiten ze ook op een belangrijke wegversperring voor succes. Als bedrijven hun applicaties 'naar de cloud brengen', zien ze een probleem van Cloud silo's ontstaan. Dit heeft een portfolio van honderden cloud-applicaties en -services tot gevolg, allemaal geïsoleerd en niet in staat om naadloos met elkaar te communiceren.

API's vormen één van de speerpunten van iedere succesvolle digitale strategie. Het gevolg van het introduceren van API's in een IT-architectuur is dat elk onderdeel van een groter systeem onafhankelijk kan worden gebruikt, opnieuw kan worden geconfigureerd en binnen een willekeurige (nieuwe) workflow kan worden ingebouwd. API's maken de digitale samenleving en digitaal zakendoen mogelijk door applicaties en applicatie-functies naar de buitenwereld te ontsluiten. Die ontsluiting maakt nieuwe producten en bedrijfsmodellen mogelijk en creëert nieuwe zakelijke kanalen.

Om de "Cloud silo's" via de API's onderling te koppelen, is in de afgelopen jaren een nieuwe categorie Cloud- integratieplatformen op de markt gekomen. Het integratieplatform vervult dan de coördinatiefunctie in de informatiestromen tussen alle gekoppelde applicaties. De applicaties hoeven (zelf) niets van elkaar te weten en communiceren uitsluitend met het integratie-platform. 

Dell Boomi is het eerste en het marktleidende applicatie- en data-integratie-platform dat in de cloud is gebouwd. Het automatiseert workflows en biedt real-time inzicht in systeemoverstijgende bedrijfsprocessen.

Volledige integratie van uw toepassing vereist veel meer dan alleen koppelen van gegevens. Boomi AtomSphere biedt daarom geavanceerde functies zoals op inhoud gebaseerde routing, business rules, processtroom-besturing, afhandeling van uitzonderingen en een message bus die binnen iedere workflow meerdere toepassingen tegelijkertijd kan verbinden.

Nalta.com gebruikt Dell Boomi om innovatieve digitale platformen en diensten voor haar klanten te ontwikkelen. Eerst koppelen we je applicaties en daarna definiëren we nieuwe end-to-end bedrijfsprocessen binnen je gehele ecosysteem van klanten, partners, apllicaties, things en clouds. Hierdoor zijn we in staat de silo's van informatie af te breken.

Geautomatiseerde processen versnellen jouw organisatie, verlagen kosten en dragen bij aan operational excellence en compliance. Hiermee transformeer je een bedrijf in een agile en software-gedreven organisatie.

Door onze andere allianties met Amazon AWS, Dell EMC, Microsoft en Salesforce, kunnen we de beste technologieën combineren en modelleren naar de behoeften van onze klanten. Als hoogst gecertificeerde partner van Boomi in Nederland, biedt Nalta je het volledige Boomi platform in een pay-per-use model, inclusief alle bijbehorende dienstverlening.

Our partnerships