<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=185410355348004&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Data-driven Insights

Er zijn binnen organisaties nog nooit zoveel ruwe gegevens beschikbaar geweest als nu. De technologie is er klaar voor om die bergen met data te analyseren en er op een slimme manier informatie van te maken, verbanden te vinden, conclusies te trekken en voorspellingen te doen.

Onze experts gebruiken o.a. de MS Azure Streaming Analytics en Machine Learning platformen om modellen als webservice te implementeren. Die webservice kan via een API aangeroepen worden. Met de API kunnen we resultaten en voorspellingen op iedere willekeurige plek in workflows inbouwen, terwijl we gebruik maken van iedere willekeurige gegevensbron.

Wil je vandaag trouwe klanten kweken? Dan moet je inzetten op een totaalbeleving van je klant en maximaal gebruik maken van de inzichten verkregen uit uw data.

 

Our partnerships